top of page

Egenandeler og stipend

Medlemsavgift Kr. 250,- pr. år.
Steinfjellstafetten
 - Overnatting:
      Voksne kr. 300,- / pers.
      Familiepris kr. 900,-.
      Under 12 år gratis.
 - Utøverne ordner selv med skyss, og passasjerer betaler selv for skyssen til den som stiller med bil til disposisjon.
Holmenkollstafetten:
 - Klubben dekker startavgift.
 - Klubben gir reisestipend på kr. 700,- for de under 18 år og for studenter           t.o.m. fylte 25.
 - Egenandel for overnatting kr. 350,- for de som løper på elite/konkurranse         lag. 
 - For andre er egenandelen på 700,- per natt.
St. Olavsloppet
 - Klubben dekker startavgift.
 - Medlemmer: Egenandel pr. natt; 400,-. Medlemmer betaler maks for tre             netter.
 - Ikke-medlemmer: 500,- pr. natt.
 - Utøvere under 16 år får gratis overnatting.
 - Det betales ikke kjøregodtgjørelse.
 - Behandling av Naprapat /Fysioterapeut dekkes med 50 % for medlemmer.  -   - Ikke-medlemmer betaler full pris.
 
Ved NM, UM og andre større stevner
Hele eller deler av kostnadene kan dekkes. Søknad sendes til styret på e-post..
 
Kjøregodtgjørelse
Kjøregodtgjørelse dekkes ikke på løp i Trøndelag eller i området der løper bor. Utgifter til reiser til løp utenfor Trøndelag kan dekkes etter søknad til styret (uforandret).
 
Startkontingent
For studenter inntil 25 år kan startkontingent dekkes etter avtale. Søknad sendes på e-post til styret.
 
Samlingsutgifter:
Kostnader (reise og overnatting) i forbindelse med samlinger kan dekkes. Søknad sende på e-post til styret.
Styret gis fullmakt til å vurdere stipend til:
utøvere etter treningsinnsats og som gjør seg bemerket på andre måter. utøvere etter prestasjoner og resultater.
utøvere som er skadet/syk i konkurranseperioden.
 
Bruk av klubbdrakt:
Det forutsettes at medlemmer som får dekket utgifter og mottar stipend fra klubben, løper i nyeste klubbdrakt i konkurranser.

Nye klubbrekorder

   

Baneløp               Stipend kr  

800m                    1000  

1500m                  1000

3000m                  1000

3000H                   1000

5000m                  1000

10 000m               1000

Gateløp                Stipend kr

5 km                      1000

10 km                    1000

Halvmaraton      1000

Maraton               1000

Stipend for oppnådde resultater

Herrer 

Baneløp               Tid under     Stipend kr

800m                     2:03               1000

1500m                   4:15               1000

3000m                   9:05               1000

3000H                   10:05             1000

5000m                  16:05             1000 

10 000m               32:40             1000

800m                    2:08                500

1500m                  4:30                500

3000m                  9:30                500

3000H                  10:30               500

5000m                 16:30               500

10 000m              34:30               500

Gateløp               Tid under     Stipend kr

5 km                    16:05              1000

10 km                  32:40              1000

Halvmaraton    1:13                1000

Maraton             2:38                1000

5 km                    16:30               500

10 km                  34:30               500

Halvmaraton    1:17                 500

Maraton             2:48                 500

Damer

Baneløp               Tid Under     Stipend kr   

800m                     2:15               1000

1500m                   4:40               1000

3000m                   10:15             1000

3000H                    11:15             1000

5000m                   18:00             1000

10 000m                38:00             1000

800m                      2:30               500

1500m                    5:10               500

3000m                    10:45             500

3000H                     11:35             500

5000m                    20:00             500

10 000m                 40:00             500

Gateløp               Tid under     Stipend kr      

5 km                     18:00            1000

10 km                   38:00            1000

Halvmaraton     1:25              1000    

Maraton              3:10              1000

 

5 km                     20:00             500

10 km                   40:00             500

Halvmaraton     1:30               500    

Maraton              3:20               500

bottom of page