Virtuell vårkarusell 2020

Namdal løpeklubb arrangerer virtuell løpskarusell våren 2020. Karusellen består av 8 løp med varierende lengde/vanskelighetsgrad. Dette skal være et lavterskeltilbud der ALLE kan delta. Løpene tar utgangspunkt i kjente traseer i Namsos og omegn og vil forhåpentligvis fange bredt. Det vil bli plassert ut flagg med Namdal løpeklubb logo ved startsted i den uken løpet foregår. Løpene går fra mandag til søndag i sin oppsatte uke.
 

Følgende løp inngår i karusellen:

Uke       Løp (trasè)                                     Lengde (ca.)           Startsted

18          Klompen opp                                    1,8 km                     Namsos ungdomsskole 

19          5 km hestmarka                                5,0 km                     Hestmarka

20          Brurunden                                        4,6 km                     Spillum (badekulpen)

21          3000 m baneløp                               3000 m                     Kleppen stadion

22          Folkemila (Namsosløp-trasèen)          7,9 km                     Namsos (Bastionen)

23          Vetterhusstrømmen - Sørenget          6,7 km                     Vetterhusstrømmen bru

              (Saldilt-trasèen)

24          Skarfjellet rundt                               9,6 km                     Granåsen

 

25          Spillumsfjellet opp                            4,3 km                     Spillum

Påmelding:
Påmelding vil være for hele karusellen, IKKE for hvert enkelt løp. Påmelding vil være mulig helt frem til siste løp. Klasseinndeling: Jenter, gutter, damer, herrer og trim u/tid.

 

Påmelding via lenken under:

https://www.deltager.no/namdal_lopeklubb_2020_-_virtuell_varkarusell_21042020#init 


Priser:

  • Voksne: 300,-

  • Barn 16 år og yngre (født 2004 og tidligere): 200,-


Premiering:

  • Alle som melder seg på og deltar i minst ett løp får deltagerpremie (porselenskopp med logo og tekst).

  • Uttrekkspremier blant de som deltar på minst 5 av 8 løp


Registrering av resultater/deltagelse:
Registrering av deltagelse og eventuelle tider etter hvert løp gjøres ved å enten sende en e-post til namdallopeklubb@gmail.com senest tirsdag i uka etter at løpet er avsluttet, eller ved å legge inn en kommentar på facebook-siden til arrangementet «Virtuell vårkarusell 2020!».