top of page

Brurunden 24.04.2014


23-34
Håvard Fjærli 30,54 (15,18)
35-49
Ole Leirvik 35,19 (16,56)

Under 23år:
Erik Prebensen 17,39
Mats Ivar Klingen 20,13

35-49
Tor Morten Klingen 16,33
Andreas Vannebo 18,09
Roar Brøndbo 18,15
Vidar Nufsfjord 18,47
Leif Arve Sve 20,18
Marius Mortensen 20,32
Morten Nilsen 22,04

50 +
Bernt Kalnes 21,38
Tormod Johansen 21,50
Einar Prebensen 22,42

Damer:
23-34
Anne Inger Mørtvedt 19,49

35-49
Randi Moe 18,32
Hild Sisserl Vannebo 18,39
Hanne Flaat 19,53
Line Borkmo 20,37

Trim uten tid:
Marit Brøndbo, Heidi Hestmark

bottom of page