top of page

Vårkarusell Otterøya 17.04.2008

Gutter under 23år:
1.Håvard Fjærli 18,39
2.Daniel Håpnes 22,20
3.Lars Erik Mjønes 29,21
4.Andreas Johansen 35,14
5.Martin Hoddø 35,15

Gutter 23-34år
1.Tomas Sandvik 19,42

Gutter 35-49år:
1.Roar Brøndbo 19,57
2.Tor Morten Klingen 20,28
3.Jan Sverre Fjærli 21,03
4.Arne Ugseth 21,11
5.Håvard Nufsfjord 22,30
6.Bjørn Røthe 22,50
7.Tormod Johansen 24,50
8.Nils Hallvard Brørs 25,39
9.Roger Nilsen 26,20
10.Ole Evjen 27,16
11.Rune Berg 28,14

Gutter over 50:
1.Paul Rian 25,02
2.Helge Foosnæs 31,26

Jenter 23-34år
1.Marte Østby 23,59

Jenter 35-49år
1.Trude Langstrand 33,46

Jenter under 23 år 4km
Anna Devik 28,24
Frida Marie Hoddø 28,24

 

Trim uten tid:
Dagfinn Sund, Per Sandvik,Tor Inge Aunet, Laila Zielinski og Terje Louis Husvik

bottom of page