Namdal løpeklubbs høstkarusell 2020

Årets høstkarusell gjennomføres som en «hybrid» variant med mulighet for deltagelse enten virtuelt eller via fellesstart. Dette betyr at du kan gjennomføre løpet når du vil i løpet av den oppsatte uken. I karusellen inngår følgende løp:

· Uke 38: Skarfjellet rundt. Fellesstart 16/09 kl. 18:00. Start og mål ved Granåsen skisenter.

· Uke 39: Klompen opp. Fellesstart 23/09 kl. 18:00. Start ved Namsos ungdomsskole.

· Uke 40: 5 km Hestmarka. Fellesstart 30/09 kl. 18:00. Start ved Kystlab AS i Hestmarka.

Klasseinndeling:

· Konkurranseklasse (delt inn i aldersgrupper som tidligere). Denne fordrer oppmøte på fellesstart.

· Trim m/tid (ved virtuell deltagelse eller fellesstart)

· Trim u/tid (ved virtuell deltagelse eller fellesstart

Det lages Stravasegmenter for hvert løp for registrering av tid for de som deltar virtuelt. Har du ikke Strava kan tiden meldes ved å sende en e-post til namdallopeklubb@gmail.com. En viktig presisering: For å komme med på resultatlista for konkurranseklassen må du møte opp på fellesstarten, men du kan selvfølgelig komme på fellesstart uten å være med i konkurranseklassen hvis du vil det.

Kun forhåndspåmelding via deltager.no:(https://www.deltager.no/namdal_lopeklubbs_hostkarusell_2020_14092020#init) og du melder deg på hele karusellen samlet.

Priser:

· Fellesstart inkl. engangslisens: 180,- *

· Fellesstart hvis du har helårslisens: 150,-**

· Virtuell deltagelse (m/u tid): 150,-

* = Hvis du i løpet av karusellen har planer om å delta på minst én fellesstart men ikke har kjøpt helårslisens fra NFIF så velger du dette alternativet ved påmelding.

** = Hvis du i løpet av karusellen har planer om å delta på minst én fellesstart men har kjøpt helårslisens fra NFIF så velger du dette alternativet ved påmelding.

 

Trekking av gavekort blant alle som har vært med på alle tre løpene. I tillegg vil det bli lansert en Instagramkonkurranse når karusellen starter, så følg med, følg med.

Velkommen!